Οι Προοδευτικές Αξίες μας

Μέσω της «Ηγεσίας με προοδευτικές αξίες» σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, επιδιώκουμε να καλύψουμε τις ανθρώπινες ανάγκες και να εξαλείψουμε τις αδικίες στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες μας.

Έχουμε μια προοδευτική, μη κομματική κοινωνική αποστολή που επιδιώκει να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες και να εξαλείψει τις αδικίες στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες μας, ενσωματώνοντας αυτές τις ανησυχίες στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

  • Ο καπιταλισμός και ο πλούτος που παράγει δεν δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλους. Αναγνωρίζουμε ότι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών είναι σήμερα στα μεγαλύτερα επίπεδα από το 1920. Προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε οικονομικές ευκαιρίες για όσους τις έχουν στερηθεί και να προωθούμε νέα πρότυπα οικονομικής δικαιοσύνης που είναι βιώσιμα και μπορούν να αναπαραχθούν.
  • Εξ ορισμού, η παραγωγή προϊόντων δημιουργεί απόβλητα. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση του αρνητικού μας αντίκτυπου στο περιβάλλον.
  • Η παραγωγή τροφίμων είναι υπερβολικά εξαρτημένη από τη χρήση τοξικών χημικών και άλλων μη βιώσιμων μεθόδων. Υποστηρίζουμε τις βιώσιμες και τις ασφαλείς μεθόδους παραγωγής τροφίμων που μειώνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση, διατηρούν τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα της γης και προάγουν την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειακών αγροκτημάτων και των αγροτικών κοινωνιών.
  • Αναζητούμε και υποστηρίζουμε μη βίαιους τρόπους επίτευξης ειρήνης και δικαιοσύνης. Πιστεύουμε ότι οι κρατικοί πόροι χρησιμοποιούνται πιο παραγωγικά όταν στοχεύουν στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών παρά όταν διοχετεύονται στη δημιουργία και τη συντήρηση οπλικών συστημάτων.