Η Ben & Jerry’s πάντα πίστευε ότι το παγωτό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.  Αν και είναι αλήθεια ότι το παγωτό χαρίζει χαμόγελα και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που έχει η συσκευασία μας στο περιβάλλον. 

Είμαστε σε μία πορεία μείωσης της χρήσης μη κομποστοποιήσιμων πλαστικών με βάση το πετρέλαιο, που σημαίνει συνεχή εστίαση και χρήση προϊόντων με βάση το χαρτί.  Όπως και με τα πλαστικά, τα δάση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τρία πράγματα που μας ενδιαφέρουν βαθιά: την περιβαλλοντική υγεία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κλιματική αλλαγή. Διακρίνουμε μια επείγουσα ανάγκη και δεσμευόμαστε πλήρως για την προστασία των δασών σε όλο τον κόσμο.  Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτό το υπεύθυνο ταξίδι, καθώς χρησιμοποιούμε ίνες με πιστοποίηση FSC στις συσκευασίες μας από το 2009, αλλά θέλουμε να βελτιωθούμε περαιτέρω σε αυτόν τον τομέα.  Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με την Canopy και την πρωτοβουλία της Pack4Good, καθώς αναγνωρίζουν την κρίσιμη αξία των δασών για τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και τις παραδοσιακές κοινότητες. 

Ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, μαζί με την Canopy καθώς και με τους συνεργάτες μας στις προμήθειες, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι προμήθειές μας δεν προέρχονται από ξυλοπολτό από αρχαία και απειλούμενα δάσηi σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μας και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας και πηγών ινών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως π.χ.: κυκλικά συστήματα διανομής, τεχνολογία κλειστού βρόχου, γεωργικά υπολείμματαii και ανακυκλωμένες ίνες. 

Ενθαρρύνουμε επίσης τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να μεταβούν προς αυτές τις χαμηλότερου περιβαλλοντικού αντίκτυπου, καινοτόμες εναλλακτικές ίνες σε εμπορική κλίμακα στα επόμενα χρόνια.  Δεσμευόμαστε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα χρησιμοποιούμε ίνες Επόμενης Γενιάςiii ως πρώτη μας επιλογή στον σχεδιασμό και την προμήθεια. 

Ως υποστηρικτικός συνεργάτης της πρωτοβουλίας Pack4Good Initiative της Canopy: 

 • Θα δώσουμε προτεραιότητα στον καινοτόμο σχεδιασμό συσκευασίας και τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης για μείωση των συνολικών αναγκών υλικών 
 • Θα δώσουμε προτεραιότητα στις συσκευασίες με βάση το χαρτί με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλώσιμο υλικό, ειδικά μετά την κατανάλωση, όπου πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις μας για ποιοτική προσφορά παγωτού
 • Θα συνεργαστούμε συστηματικά με τους συνεργάτες μας, τις καινοτόμες εταιρείες και την Canopy για να επεκτείνουμε τη διαθεσιμότητα, την ανάπτυξη και τη χρήση λύσεων ινών επόμενης γενιάς, με έμφαση στα γεωργικά υπολείμματα και το ανακυκλώσιμο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση 
 • Θα απαιτήσουμε όλες οι συσκευασίες με βάση το χαρτί που προμηθευόμαστε με παρθένες ίνες ξύλου να προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, με προτίμηση για δάση που είναι πιστοποιημένα κατά το σύστημα πιστοποίησης του Forest Stewardship Council (FSC) 
 • Θα αξιολογήσουμε την υφιστάμενη χρήση συσκευασίας με βάση το χαρτί και παρόλο που δεν πιστεύουμε ότι προμηθευόμαστε αμφιλεγόμενους τύπους χαρτιού, θα βεβαιωνόμαστε ότι εξαλείφουμε την προμήθεια ινών από αρχαία και απειλούμενα δάση όπως: Καναδικά και ρωσικά βόρεια δάση, παράκτια εύκρατα τροπικά δάση, τροπικά δάση και τυρφώνες της Ινδονησίας, του Αμαζονίου και της Δυτικής Αφρικής, μέχρι το τέλος του 2023 και θα συνεργαστούμε με την Canopy και τους προμηθευτές μας για να υποστηρίξουμε συνεργατικές και οραματικές λύσεις που προστατεύουν αυτά τα δάση.  
 • Θα διεξάγουμε πρόσθετη δέουσα επιμέλεια και θα εξαλείφουμε οποιεσδήποτε προμήθειες από:
  • Εταιρείες που υλοτομούν παράνομα δάση
  • Δενδροφυτείες που δημιουργήθηκαν μετά το 1994 μέσω της μετατροπής ή αποψίλωσης φυσικών δασών
  • Περιοχές που υλοτομούνται κατά παράβαση των δικαιωμάτων των αρχικών εθνών/φυλών/ιθαγενών πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να δίνουν ή να αρνούνται την ελεύθερη, εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεσή τους 
 • Εάν διαπιστώσουμε ότι οποιεσδήποτε από τις ίνες συσκευασίας μας προέρχεται από αρχαία και απειλούμενα δάση, θα ζητήσουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να αλλάξουν πρακτικές ή/και θα επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας μαζί τους

i Ως αρχαία και απειλούμενα δάση ορίζονται άθικτα μωσαϊκά δασικού τοπίου, φυσικά σπάνιοι δασικοί τύποι, τύποι δασών που έχουν γίνει σπάνιοι λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και άλλα δάση που είναι κρίσιμα από οικολογικής άποψης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Οικολογικά συστατικά των απειλούμενων δασών είναι: Άθικτα δασικά τοπία, Υπολειμματικά δάση και πυρήνες αποκατάστασης, Συνδεσιμότητα τοπίου, Σπάνιοι τύποι δασών, Δάση υψηλού πλούτου ειδών, Δάση που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις σπάνιων και απειλούμενων ειδών, Δάση υψηλού ενδημισμού, Βασικός βιότοπος για εστιακά είδη, Δάση που παρουσιάζουν σπάνια οικολογικά και εξελικτικά φαινόμενα. Ως σημείο έναρξης για τον γεωγραφικό εντοπισμό Αρχαίων και Απειλούμενων Δασών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να συνδυαστούν χάρτες δασών υψηλής αξίας διατήρησης (HCVF), όπως ορίζονται από το Forest Stewardship Council (FSC) και ανέπαφων δασικών τοπίων (IFL) και να συνδυαστούν με χάρτες άλλων βασικών οικολογικών αξιών, όπως το φάσμα ενδιαιτημάτων των βασικών απειλούμενων ειδών και των δασών που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις χερσαίου άνθρακα και υψηλά αποθέματα άνθρακα (HCS). (Απειλούμενα Δάση της Wye River Coalition: Προστασία Δασών Υψηλής Αξίας Διατήρησης – Οδηγίες για Εταιρικές Δεσμεύσεις. Αυτό έχει ελεγχθεί από ομάδες διατήρησης, εταιρείες και επιστήμονες όπως ο Δρ Jim Strittholt, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Conservation Biology και έχει υιοθετηθεί από εταιρείες για τις πολιτικές προμηθειών από δάση. Τα βασικά απειλούμενα δάση παγκοσμίως είναι τα βόρεια δάση του Καναδά και της Ρωσίας, Παράκτια εύκρατα τροπικά δάση της Βρετανικής Κολομβίας, της Αλάσκας και της Χιλής, Τροπικά δάση και τυρφώνες της Ινδονησίας, του Αμαζονίου και της Δυτικής Αφρικής. Χαρτογραφούνται ως αρχαία και απειλούμενα δάση στο ForestMapper και ορίζονται περαιτέρω στο A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests Τύπος αρχείου: PDF (1,3 MB).

ii Τα γεωργικά υπολείμματα είναι υπολείμματα που απομένουν από την παραγωγή τροφίμων ή άλλες διεργασίες και η χρήση τους μεγιστοποιεί τον κύκλο ζωής των ινών. Οι ίνες που χρησιμοποιούνται για προϊόντα χαρτιού περιλαμβάνουν άχυρα δημητριακών όπως άχυρο σίτου, άχυρο ρυζιού, άχυρο λιναριού, ζαχαροκάλαμο και άχυρο χόρτου από σπόρους σίκαλης. Όπου η ΑΚΖ (ανάλυση κύκλου ζωής, LCA) δείχνει περιβαλλοντικά οφέλη και η μετατροπή της δασικής γης σε καλλιέργειες για τον σκοπό αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, το κενάφ μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί εδώ. (Τα γεωργικά υπολείμματα δεν προέρχονται από σκόπιμες καλλιέργειες που αντικαθιστούν δασικές συστάδες ή καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων.)

iii Οι λύσεις επόμενης γενιάς (Next Gen) περιλαμβάνουν χάρτινες συσκευασίες κατασκευασμένες με ανακυκλωμένες ή/και εναλλακτικές ίνες (π.χ. γεωργικά υπολείμματα) και υφάσματα κατασκευασμένα με εναλλακτικές εισαγωγές κυτταρίνης, όπως υφάσματα από ανακυκλωμένο βαμβάκι. Χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 70% λιγότερη ενέργεια και 90% λιγότερο νερό, μειώνουν τις εκπομπές από τη δασοκομία και την καύση αγρών και ρυπαίνουν λιγότερο από τους συμβατικούς πολτούς ξύλου.

*Αυτή η πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική για τους Ανθρώπους και τη Φύση της μητρικής της εταιρείας Unilever, η οποία βασίζεται στις αρχές «Καμία Αποψίλωση Δασών, Καμία Ανάπτυξη σε Τυρφώνες και Καμία εκμετάλλευση Ανθρώπων και Κοινοτήτων.