Ίδια ψυκτική ικανότητα, πιο φιλικά ψυκτικά μέσα

Στη Ben & Jerry’s αναζητούμε διαρκώς τρόπους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών μας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής επιβάρυνσης από τους πολλούς χιλιάδες καταψύκτες που θα βρείτε στα καταστήματα Ben & Jerry’s παγκοσμίως.

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency – EPA) ενέκρινε την αίτησή μας για εμπορική χρήση καταψυκτών υδρογονάνθρακα (HC) στις ΗΠΑ.

Οι καταψύκτες υδρογονάνθρακα καταναλώνουν σημαντικά χαμηλότερη ενέργεια και χρησιμοποιούν ένα φυσικό ψυκτικό μέσο από υδρογονάνθρακα, το οποίο έχει μικρότερες επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη σε σύγκριση με τα ψυκτικά μέσα από υδροφθοράνθρακα (HFC) που χρησιμοποιούνται ευρέως στις ΗΠΑ. Η έγκριση από την EPA σημαίνει καλά νέα για το περιβάλλον. Παράπλευρο όφελος: οι καταψύκτες HC είναι οικονομικότεροι στη λειτουργία από τους τυπικούς καταψύκτες. Ευελπιστούμε ότι και άλλες εταιρείες θα συνειδητοποιήσουν πως το ανατρεπτικό μας σχέδιο για τη διάσωση του περιβάλλοντος συνοδεύεται από σημαντικά οικονομικά οφέλη. Στην Ευρώπη, οι καταψύκτες HC χρησιμοποιούνται ήδη ευρύτατα. Πολλοί από αυτούς κρύβουν μέσα τους παγωτά Ben & Jerry's.